Ubezpieczenia na życie

Produkty Ochrona ubezpieczeniowa Gromadzenie kapitału Dodatkowa ochrona Okres ubezpieczenia Wpłaty
Nowa Perspektywa na wypadek śmierci tak tak dowolny regularne
Opiekun VIP na wypadek śmierci tak tak do 65 roku życia regularne
Gwarantowana Renta Kapitałowa gwarancja regularnych wypłat kapitału nie nie  5,10,15, 20 lat lub dożywotnio jednorazowe

Ubezpieczenia zdrowotne

Produkty Zakres ubezpiecznia Możliwość uzyskania świadczenia Rodzaj produktu
Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów" dostęp do lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych oraz usług assistance wielokrotnie samodzielny produkt / umowa dodatkowa
Ubezpieczenie
Poważne Zachorowanie
poważne choroby jednorazowo umowa dodatkowa
Ubezpieczenie Na Zdrowie leczenie szpitalne, poród wielokrotnie umowa dodatkowa

Ubezpieczenia wypadkowe

Produkty Zakres ubezpiecznia Możliwość uzyskania świadczenia Rodzaj produktu
Ubezpieczenie Na Wypadek różne skutki wypadków - śmierć, niezdolność do pracy, trwały uszczerbek, pobyt w szpitalu, rehabilitacja wielokrotnie umowa dodatkowa
Ubezpieczenie KNW kalectwo wskutek wypadku wielokrotnie umowa dodatkowa
Ubezpieczenie SNW śmierć wskutek wypadku jednorazowo umowa dodatkowa
Ubezpieczenie Rozsądny
Partner i Moje Bezpieczeństwo Prestiż
różne skutki wypadków - śmierć, niezdolność do pracy, kalectwo, trwały uszczerbek, pobyt w szpitalu, rehabilitacja wielokrotnie samodzielny produkt

Zabezpieczenie zdolności zarobkowej

Produkty Zakres ubezpiecznia Możliwość uzyskania świadczenia Rodzaj produktu
Niezdolność do Pracy niezdolność do pracy zarobkowej jednorazowo umowa dodatkowa
Ubezpieczenie Składki niezdolność do pracy zarobkowej przejęcie obowiązku opłacania składki umowa dodatkowa
Trochę o Funduszach...